Aktuality
Listy (4) 2023

4. číslo časopisu Listy tohto roku.

 
Listy (3) 2023

3. číslo časopisu Listy tohto roku.

 
Ocenenie_2023

 

Víťazi Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských a českých stredoškolákov na tému

"Národnostní menšiny, jejich původ, kulturní tradice v regionech ČR a SR"

 

Konferencia sa konala 2. decembra 2022 v Dome pre národnostné menšiny v Prahe pod záštitou MŠMT ČR a Veľvyslanectva SR. Konferenciu otvorila chargé d´aff aires Soňa Budajová. V priebehu konferencie účastníkov privítala Mgr. Hana Cetlová z MŠMT ČR. Konferencie sa zúčastnili žiaci zo šiestich gymnázií: Broumov, Bruntál, Hranice, Poprad, Tachov, Turzovka a Žilina. Zaznelo osemnásť referátov a prezentácií vybraných zo školských kôl.


Žiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií:

 

PRVÁ KATEGÓRIA

mladší žiaci – od 12 do 15 rokov

 

DRUHÁ KATEGÓRIA

starší žiaci – od 16 do 19 rokov


OCENENIA V PRVEJ KATEGÓRII ZÍSKALI:

I. miesto

Anna Sofia Kavcová z Gymnázia Varšavská cesta Žilina za vynikajúcu originálnu štúdiu Osud gréckokatolíckeho kňaza v boji za slobodu. Prezentácia bola dokonalá, autorka spracovala neznáme materiály zo života a prenasledovania gréckokatolíckeho kňaza, zasadila ho do novodobej histórie.


II. miesto

Alexandra Mišková z Life of Academy Poprad s prezentáciou Nemci na Spiši a ich vysídlenie po druhej svetovej vojne. Napísala tak stručnú históriu karpatských Nemcov s prejavmi ich hmotnej kultúry.

 

III. miesto

Johana Polanská a Sibyla Řezníčková z Gymnázia Tachov s témou Rusínské tradice v obci Branka na Tachovsku. Práca vznikla priamo v teréne – v obci Branka, autorky utriedili zaujímavý živý i spomienkový materiál.


OCENENIA V DRUHEJ KATEGÓRII ZÍSKALI:

I. miesto

Lucia Galambošová za štúdiu Zachránení bratia. Štúdia je vynikajúca po odbornej i štylistickej stránke.

 

II. miesto

Emília Juritková z Gymnázia Varšavská cesta Žilina s rozsiahlou prácou Dievčenské gymnázium v Žiline. Práca bola náročná na archívne bádanie, jeho utriedenie, zasadenie do historického obdobia medzivojnových rokov.

Anežka Vrbová zo Všeobecného a sportovního gymnázia v Bruntále získala II. miesto za krásnu štúdiu Emmerich Machold a jeho továrna za druhé světové války. Originálna téma s etickým záze mím, vynikajúcou prezentáciou a prednesom.

 

III. miesto

Martin Dinga z Gymnázia Varšavská cesta Žilina za mnohovrstevnú rozsiahlu štúdiu Darina Bancíková, prvá evanjelická farárka na Slovensku. Z práce vyplýva autorovo osobné zaujatie, rozsiahle štúdium odbornej literatúry a prameňov a etické cítenie.

 


 
Více článků...
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 5 z 73