Lepolero

Klub slovenskej kultúry si vás srdečne dovoľuje pozvať na slávnostný krst svojej dvojjazyčnej publikácie, leporela pre deti Bratislava, mesto na Dunaji – Bratislava, město na Dunaji...

Krst leporela sa uskutoční v piatok 8. 12. od 14.00 v priestoroch Modrej sály Slovenského inštitútu na Jilskej 16, Praha 1. Krst a prezentácia leporela bude spojená s cyklickým výchovno-dramatickým programom pre deti Rozprávajme si rozprávku, s vystúpením detského folklórneho súboru Malá Limborka. Tento slávnostný program pripravili Klub slovenskej kultúry, Slovenský inštitút v Prahe a SZ Limbora. • Leporelo vydal Klub slovenskej kultúry. Publikácia bola financovaná Ministerstvom kultúry SR a Generálnym sekretariátom pre zahraničných Slovákov (v súčasnosti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí).