Pozvánka na výstavu v Mostě

KSK a DOMUS pozývajú svojich členov, priaznivcov a záujemcov na výstavu o histórii a súčasnosti Slovákov v Čechách a na Morave. Dokumentačné a muzeálne stredisko slovenskej menšiny v ČR  túto výstavu pripravilo v spolupráci s Oblastným múzeom v Mostě. Toto múzeum dokumentuje históriu mosteckého okresu, kde aj v súčasnosti žije 7,5% Slovákov z 119 872 obyvateľov. Múzeum doplnilo výstavu o cenné predmety viažuce sa k životu Slovákov v regione v minulosti. Výstava bude otvorená od 20.februára a potrvá do 13.mája 2007. Pozvánku nájdete tu.