Zmena úradných hodín Klubu slovenskej kultúry

Pre členov KSK a širšiu verejnosť:

Utorok 13:00 – 18:00
Streda 12:00 – 18:00
Piatok 10:00 – 16:00

V inom termíne po telefonickom dohovore.