Podvečer so slovenským divadlom

Klub slovenskej kultúry, v rámci divadelnej sekcie KSK a filmovej sekcie KSK, obnovil svoje tradičné štvrtkové večery, konané jeden krát do mesiaca.

Pod názvom Podvečer so slovenským divadlom začíname 15. marca 2007 o 17:00. V novom cykle budeme predstavovať osobnosti slovenského divadelníctva, tento krát to budú dámy Hana Melčíková a Oľga Borodáčová. Večerom bude sprevádzať režisér a publicista profesor Juraj Svoboda. Klub slovenskej kultúry vás všetkých na besedu srdečne pozýva!