Podvečer so slovenským divadlom III
Všetkých členov i nečlenov Klubu slovenskej kultúry, milovníkov slovenského divadla a inscenácií zo slovenskej produkcie, srdečne pozývame na ďalšiu z besied s režisérom a publicistom Prof. Jurajom (Jiřím) Svobodom, ktorá sa uskutoční v priestoroch KSK vo štvrtok 31. mája 2007 o 17:00. Témou tohto večera, zrealizovaného v rámci divadelnej sekcie KSK a filmovej sekcie KSK, budú osobnosti slovenského divadla Ján Jamnický a Ján Borodáč.
Vstup voľný.