VÝSTAVA: Storočie Slovákov v českých krajinách
Výstavu, konanú pri príležitosti 30. výročia Klubu slovenskej kultúry, si môžete pozrieť v Oblastnom múzeu v Chomutove od 19. mája 2007 do 30. septembra 2007.
Tento výstavný projekt DOMUSUu pri Klube slovenskej kultúry je tematicky zameraný na príchod Slovákov do českých krajín a na ich kultúrny prínos, v minulosti i v súčasnosti, pre Českú republiku. Projekt a program výstavy pripravili KSK, DOMUS a Oblastní muzeum v Chomutove.
Na výstavu Storočie Slovákov v českých krajinách vás srdečne pozývame.