IV. pražská konferencia stredných škôl

Vyhlásenie tém IV. pražskej konferencie stredných škôl „Čeština a slovenčina – jazyky blízke?“, nad ktorou prevzal záštitu kultúrny atašé SR v Prahe, spisovateľ, prekladateľ a publicista Igor Otčenáš.

Súťaž v prekladaní
Pre žiakov a študentov všetkých typov stredných škôl otvárame súťaž v preklade textov slovenských spisovateľov, básnikov a publicistov zo slovenčiny do češtiny, bez pomoci slovníka i s jeho pomocou. Na stretnutí českých a slovenských stredoškolských profesorov a prekladateľov v KSK 10.7.2007 boli vybrané texty z kníh: Lovci a Zberači (autor Michal Hvorecký), Obnovovanie kvetu (autor Martin Vlado), Smajlíci (autor Roman Olekšák), Zlodeji (autor Silvester Lavrík), Budeme si musieť zvyknúť... (autor Miro Mališ), Tri martolod alebo bretónska balada (autor Peter Ankou) a Váňa Krutov (autor Viliam Klimáček).

Súťaž v tvorbe
Ďalšou samostatnou súťažou IV. konferencie je vlastná práca účastníka konferencie o Slovensku.Voľnou témou k tvorbe esejí, písaní poviedok, básní, prípadne iných literárnych útvarov sa stala veta „Kto alebo čo ma napadne, keď sa povie Slovensko?“ Na položenú otázku môžete odpovedať esejou o krajine, jej súčasnosti, minulosti, budúcnosti, osobnostiach, prírodných krásach atď. Môžete popustiť uzdu svojej fantázie a napísať nám rozprávku, poviedku, báseň...

Preklady a samostatné napísané texty vo formáte WORD prosíme odovzdať v zalepenej obálke s označením Preklad, alebo Samostatná práca do 20. 11. 2007. IV. konferencia sa uskutoční v Dome národnostných menšín v Prahe, vo Vocelovej ulici, v dňoch od 13. 12. do 15. 12. 2007.
Účastníkom a pedagógom KSK uhradí pobyt v Prahe v dňoch konferencie. Víťazi obdržia finančné odmeny od 2 000 do 5000 Kč.
Do súťaže sa zatiaľ prihlásili študenti z gymnázií v Liberci, Králikách, Žamberku, Semiloch a Prahe. Prihlášky škôl prijímame na poštovej a e-mailovej adrese KSK do 27. 9. 2007.

Súťaže sa zúčastnia žiaci a študenti slovenských stredných škôl, ktorí budú prekladať české texty do slovenčiny. 

Ich voľné téma je analogické „Čo ma napadne, keď sa povie Česko?“