Oznam
Vo štvrtok 13. septembra 2007 sa zo zdravotných dôvodov neuskutoční pripravovaná prednáška Slovenské národné povstanie v novom svetle.
Všetkým záujemcom o túto prednášku sa ospravedlňujeme.