Pozvánka na akciu KSK
Klub slovenskej kultúry si vás dovoľuje čo najsrdečnejšie pozvať na besedu O ČECHOCH NA SLOVENSKU – O ICH HISTÓRII A SÚČASNOSTI s Mgr. Helenou Miškufovou, zakladateľkou a šéfredaktorkou Českej besedy; a zakladateľkou spolkov Čechov v SR. Hovory o Čechoch na Slovensku, ich histórii a súčasnosti. Beseda sa bude konať v pondelok 5. novembra 2007 o 17.00 hod., v Dome národnostných menšín, ulica Vocelova 3, Praha 2.
Moderuje PhDr. Helena Nosková, CSc.
Vstup voľný!