Ocenenie

 

Ocenené práce Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských a českých

stredoškolákov 2020


V roku 2020 sa konala Pražská medzinárodná konferencia stredoškolákov v čase poznamenanom Covidom19, ktorý zasiahol Česko i Slovensko uzavretiami, karanténami, obmedzenými možnosťami tvorivo pracovať. Konferenciu sme venovali výročiu filozofa, pedagóga, učenca Jána Amosa Komenského . Študenti vytvorili celý rad prác. Nie všetky sa podarilo dokončiť. Boli uzavreté knižnice, archívy, boli obmedzené semináre a konzultácie. Konferencia sa uskutočnila 27.11. v zúženej podobe, bez prítomnosti autorov, ktorí zaslali práce v elektronickej podobe. Podľa Štatútu konferencie bolo udelených niekoľko ocenení . Predkladáme tri práce:

Udelené boli tri prvé miesta

Margaréta Mikušová z Gymnázia v Turzovke bola ocenená I. miesto za štúdiu Ján Amos Komenský – Škola hrou

Alexandra Barčíková z Gymnázia v Žilina získala I. miesto za štúdiu Sestra Agáta

Martin Havlík z Gymnázia v Žiline získal I. miesto za prácu Zobrali jej všetko. Príbeh Lýdie Piovarcsyovej

 

Druhé miesto získal Martin Dinga z Gymnázia v Žiline za štúdiu Bulharskí záhradníci v Žiline

Ema Balážová a Michaela Želonková z Popradu boli ocenené III. miestom za stať Židovská problematika 2. svetovej vojny v nadväznosti na prvý transport židovských žien z Popradu

Podrobnosti o ďalších oceneniach a priebehu konferencie nájdete v mesačníku Listy Slovákov a Čechov..., č. 1/2021, www.klubsk.net