Aktuality

Vážení priaznivci ľudového umenia,

srdečne Vás pozývame na výstavu štyroch rezbárov, ktorých umenie isto oceníte. Výstava ilustruje dávno zabudnuté betlémárstvo a drobnú drevorezbu z pohraničných regionov Čiech, Moravy a Sliezska, ktoré bolo známe po celom svete v 19. a 20. storočí. Po odsune Nemcov prišli do regionov Češi a Slováci. Zachovali tieto ľudové tradície? Ak nie, tak prečo? Poďte s nami hľadať odpovede na tieto otázky v advetný podvečer 19.12. 2011 do výstavnej siene Domu národnostných menšín. Po výstave budeme spolu s predstaviteľkami a zástupcami národnostných menšín - německej, gréckej, maďarskej, ukrajinsej - besedovať o spoločných i zvláštnych vianočných zvykoch a tradíciach.

Pozvánka. Plakát.