Akcie Domus

III. Mezinárodní vědecká konference - Národnostní menšiny, identita, tradice a vzdělávání v evropském kontextu

Program konference nájdete tu.

11. setkání národnostních menšin

Program setkání nájdete tu.

Vernisáž "Historie a současnost Slováků v Čechách a na Moravě"

Pozvánku na vernisáž nájdete tu.

Výstava "Slavné vily Slovenska"

Pozvánku na otvorenie výstavy Slavné vily Slovenska nájdete tu.

Konferencia "Slavné vily Slovenska"

V roku 2010 sa Dokumentačné a muzeálne stredisko Slovákov v ČR
podieľalo na príprave II. medzinárodnej konferencie "Národnostné
menšiny a identita". Pozvánku a program nájdete tu.